Služby


Specializuji se na:

  • analýzy a návrhy řešení
  • realizace návrhů
  • nastavení procesů
  • zavedení změn
  • výchova kompetentního managera v dané oblasti

Všechny služby se obvykle realizují jako jeden celek, ale je možné provést realizaci pouze vybrané části nebo jako samostatné bloky.


Okruhy působnosti:

  • call centra
  • nábor
  • školení, rozvoj osobnosti
  • zákaznické služby
  • prodej

Všechny služby jsou vytvořené a přizpůsobené přesně dle potřeb zákazníka a s využitím dosavadních praktických zkušeností z praxe a „selského rozumu“.